English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Is -Talaal Maanta

 • Bixiyaha Daryeelkaaga Caafimaadka
  Ka hel balamo xafiiska dhakhtarkaaga ama bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga. Haddii aanad lahayn caymis caafimaad hubi u-qalmitaankaaga Apple Health (Medicaid).
 • Degmada King
  Ka hel balamo Caafimaadka Dadwaynaha- Rugaha caafimaadka Seattle iyo degmada King oo ay ku jiraan kaalmada daryeelka carruurta, hoyga naafada iyo gaadiidka bilaashka ah.
 • Gobolka Washington
  Ka hel balamo goobaha Iskaashiga ee daryeelka caafimaadka Seattle iyo gobolka oo dhan oo ay ku jiraan farmashiyeyaasha, rugaha caafimaadka, iyo xarumaha caafimaadka.
 • Ciidamaha wadanka ee hore
  Ka hel balamo rugaha caafimaadka ee Puget Sound ee Silverlake, Seattle, American Lake iyo Mount Vernon.
 • Deggeneyaashu waxay sidoo kale ballan uga dhigan karaan ballamo taleefan goob kasta 0o ka mid ah iyagoo ka wacaya Somali Health Board (253) 317-3251 inta udhaxeysa Isniinta ilaa Khamiista, 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo.

 

Gaadiidka loo qaadanaayo Goobaha Tallaalka

Gaadiidka bilaashka ah ee lagu tago ama laga qaato goob kasta oo tallaalka waxaa bixiya Lyft iyo Hopelink Mobility (taleefan: 425-943-6706).

 

Daryeelka Carruurta ee Dadka La Tallaalayo

Xanaanada cunugga oo lacag la'aan ah ayaa diyaar u ah ballamaha tallaalka iyo ka soo kabashada KinderCare (taleefan: 1-866-337-3105), Kooxda Daryeelka Waxbarashada (taleefan: 1-833-459-3557), iyo YMCA (la xiriir YMCA-ga degaankaaga si aad wax dheeraad ah uga ogaato).

 

Tallaalka Carruurta

Tallaalada COVID-19 ee carruurta 5-11 ee Pfizer ayaa ansaxiyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). Waxayna ku dhawaqeen inay yihiin kuwa badbaado iyo waxtar ay leh iyo sidoo kale Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ayaa oggolaaday Isticmaalka Degdegga ah ee talaalka caruurta. Talaalka carruurta ayaa muhiim u ah ammaankooda, iyo sidoo kale tan qoysaskooda, macallimiintooda, iyo ardayda ay isku fasalka yihiin. Sida ballan loo helo:

 • Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay leeyihiin maalin-dugsiyeedka iyo rugaha caafimaadka gobolka ee carruurta 5-11. Halkan ka eeg jadwalka (Bogga waxa lagu heli karaa af Ingiriis oo keliya.)
 • La-hawlgalayaal badan oo bulshada ah ayaa laga yaabaa inay ballamo u yeeshaan carruurta 5-11. Halkan ka raadi, ku shaandhee nooca tallaalka. (Bogga waxa lagu heli karaa Ingiriis oo keliya.)

Ballamo cusub ayaa si joogto ah loogu daraa qaar badan oo ka mid ah rugahaan. Haddii midna hadda la heli waayo, fadlan mar kale hubi hadhow.

 

U-qalmitaanka Tallaalka xoojiyaha ah

Cirbadaha xoojiyaasha ee tallaalada COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna ayaa hadda ansixiyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) iyo Xarumaha Xakamaynta Kahortagga Cudurrada (CDC). Waxayna ku dhawaaqday inay yihiin kuwa badbaado iyo wax ku ool ah. U qalmida way ku kala duwan tahay nooca xoojisa tallaalka. Keliya Pfizer booster ayaa hadda loo oggolaaday dadka ka yar 18 jir.  Cirbadaha xoojinta waxay xoojiyaan ilaalintaada caabuqa iyo jirrooyinka halista ah oo ay ku jiraan noocyada Delta iyo Omicron.

 • Haddii aad qaadatay tallaalka Pfizer: qof kasta oo 12+ jira wuxuu xaq u leeyahay xoojiye 5 bilood ka dib qiyaasta labaad. Carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11 ee dhexdhexaadka ah ama si daran u liito difaaca jirkooda waxay heli karaan xoojiye 5 bilood ka dib cirbada labaad
 • Haddii aad qaadatay tallaalka Moderna: qof kasta oo 18+ jira wuxuu xaq u leeyahay xoojiye 6 bilood ka dib markii ay qaateen tallaalka cirbadiisa labaad
 • Haddii aad qaadatay tallaalka Johnson iyo Johnson: qof kasta oo 18+ jira wuxuu xaq u leeyahay xoojiye 2 bilood ka dib markii ugu horreysey

CDC waxay u ogolaataa shakhsiyaadka inay isku daraan oo ay isbarbardhigaan cirbadaha tallaalada xoojiyeyaasha, markaa xoojiyaha uma baahna inuu la mid noqdo tallaalkaada asalka ah ee qofku horey u qaatay. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan COVID-19 tallaalada xoojiyayaasha ee CDC halkan. (Bogga waxa lagu heli karaa af Ingiriis oo keliya.)

 

Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19

 • Baaritaanka iyo daaweynta korona fayraska (oo ay ku jiraan tallaalka) laguuguma xisaabi doono imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ayaa ka bixisay ogeysiis gaar ah oo arrintan ku saabsan. Dadka soogalootiga dhamaantood kuma qasbana inay maraan imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. Si aad wax badan uga barato, akhri Public Charge: Know Your Rights.
 • Ma jiro wax fayras ah oo ku jira tallaalka COVID, markaa kama qaadi kartid infekshinka COVID-19 tallaalka.
 • Maaddada muhiimka ah ee labada tallaal ee Pfizer iyo Moderna waa mRNA, taas oo u sheegaysa unugyadaada sida borotiin looga sameeyo coronavirus, taasoo u oggolaanaysa inay aqoonsato COVID-19 oo kaa ilaaliso infekshinka. Tallaalada sidoo kale waxay ka kooban yihiin dufan, cusbada, iyo sonkorta.
 • Maaddada muhiimka ah ee tallaalka Johnson & Johnson waa adenovirus 26, oo ah fayras aan waxyeello lahayn oo loo isticmaalo in lagu geeyo borotiinka kor u kaca ee korka coronavirus ku leh unugyadayada. Unugyada ayaa markaa aqoonsan kara COVID-19 waxayna kaa difaaci karaan infekshinka. Tallaalka Johnson & Johnson sidoo kale wuxuu ka kooban yahay liin dhanaanta iyo ethanol.
 • Tallaallada Pfizer iyo Moderna COVID-19 waxay u baahan yihiin laba qiyaasood, hal tallaal si ay u bilaabaan ilaalinta dhismaha iyo tallaalka labaad oo ah in la kordhiyo lana dhammaystiro ilaalinta. Markaad hesho tallaalka kuugu horreeya, takhtarkaaga tallaalka ayaa ku siin doon.
 • Tallaalka Johnson & Johnson wuxuu u baahan yahay keliya hal qiyaas.
 • Tallaalku wuxuu gacan ka geysan karaa ilaalinta odayaashayada. Sidoo kale, sida ugu dhakhsaha badan ee aan dhammaanteen u tallaalno, sida ugu dhakhsaha badan ayaan ugu laaban karnaa nolosheena qof ahaan.

Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, booqo boggan Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County.

 

Ilo muhiim ah oo ku saabsan Baaritaanka COVID-19 iyo Tallaalkiisa